Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

Πρόγραμμα Μετάβασης από το 5ο και το 21ο Νηπιαγωγείο Κατερίνης

Στα πλαίσια του προγράμματος Μετάβασης, την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015, η ψυχολόγος Α. Δικαίου
μίλησε στο χώρο πολλαπλών χρήσεων του σχολείου με θέμα "Σχολική ετοιμότητα: Το μεγάλο άλμα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό".
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από τα δύο Νηπιαγωγεία σε συνεργασία με τις πρώτες τάξεις του 5ου Δημοτικού Σχολείου.