Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

ΙΛΙΓΓΟΣ. Του Κωνσταντινίδη Ηλία (Ιατρός-Νευρολόγος)


ΚΛΙΝΙΚΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΙΛΙΓΓΟΥ

Ο πρώτος στόχος της αξιολόγησης είναι η ταξινόµηση της κλινικής εικόνας σε ένα από τους ακόλουθους τύπους κλινικών εικόνων ιλίγγου: οξύς σοβαρός ίλιγγος, υποτροπιάζοντα απρόκλητα επεισόδια ιλίγγου ή υποτροπιάζοντα επεισόδια ιλίγγου πυροδοτούµενα από τη θέση της κεφαλής. Ο τύπος της κλινικής εικόνας προσδιορίζεται µε βάση τις λεπτοµέρειες του ιστορικού της παρούσας νόσου. Οι παραπάνω κατηγορίες  βοηθούν  στην οργάνωση του σχηµατισµού της διαφορικής διάγνωσης. Ο οξύς σοβαρός ίλιγγος αποτελεί την αιφνίδια έναρξη ενός συµπτώµατος που γενικά προκαλεί σοβαρή ανικανότητα. Τα υποτροπιάζοντα επεισόδια απρόκλητου ιλίγγου αναφέρονται από ασθενείς που παρουσίαζαν τουλάχιστο µερικά ακόµη επεισόδια τα οποία επανέρχονται χωρίς κάποιο προφανή  εκλυτικό παράγοντα. Τα επεισόδια υποτροπιάζοντος ιλίγγου που πυροδοτούνται από τη θέση της κεφαλής  αφορούν  ίλιγγο που εκλύεται από συγκεκριµένες  κινήσεις της κεφαλής.ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Νευροφυσιολογικός έλεγχος

Ο νευροφυσιολογικός έλεγχος, συμπεριλαμβανομένων των ταχυτήτων αγωγής νεύρων (ΚΤΑ και ΑΤΑ) και την ηλεκτρομυογραφίας με βελόνα (ΗΜΓ) είναι χρήσιμος όταν κανείς λογαριάζει μια περιφερική πολυνευροπάθεια ως αιτία της ζάλης. Άλλες νευροφυσιολογικές εξετάσεις, όπως τα σωματο-αισθητικά προκλητά δυναμικά ή τα στελεχιαία ακουστικά προκλητά δυναμικά, μπορεί να είναι χρήσιμες στην αξιολόγηση των αιτίων ζάλης από το κεντρικό νευρικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της μυελοπάθειας ή της απομυελινωτικής νόσου του στελέχους, που μπορεί να εμφανιστούν στα πλαίσια πολλαπλής σκλήρυνσης.
Νευροαπεικόνιση -  Η μαγνητική τομογραφία (MRI)
Η νευροαπεικόνιση είναι σημαντική στην αξιολόγηση του ασθενούς με ζάλη, ιδίως όταν τα χαρακτηριστικά από το ιστορικό και την κλινική εξέταση υποδηλώνουν κάποια διεργασία εντός της παρεγκεφαλίδας, του στελέχους ή του νωτιαίου μυελού.

ΑΛΛΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΖΑΛΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ  ΕΙΚΟΝΕΣ

Σε ασθενείς µε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Εάν η νευρολογική εξέταση είναι φυσιολογική στον ασθενή µε χρόνια ζάλη, τότε η πιθανότητα  ύπαρξης  νευρολογικής  διαταραχής είναι πολύ χαµηλή.
Η ηµικρανία είναι ο µεγαλύτερος µιµητής µεταξύ όλων των αιτιών ζάλης.
Η ορθοστατική υπόταση είναι πιθανώς η συνηθέστερη γενική συστηµατική κατάσταση που προκαλεί ζάλη.
Οι ανεπιθύµητες ενέργειες φαρµάκων ή οι διαταραχές µεταβολικού τύπου θα πρέπει επίσης να λογαριάζονται εντός της διαφορικής διάγνωσης.

Ανάλογα με τα αίτια του ιλίγγου θα πρέπει η εξέταση να γίνεται και από τον ανάλογο ιατρό.

Αίτια ιλίγγου

Λαβυρινθικός ίλιγγος – ΩΡΛ εξέταση
1.νόσος Meniere
2.καλοήθης ίλιγγος θέσεως
3.τοξική αμφοτερόπλευρη αιθουσιαία διαταραχή – αμινογλυκοσίδες
4.ιδιοπαθής αμφοτερόπλευρη αιθουσιαία διαταραχή
5.αιθουσιαία νευρωνίτιδα (λαβυρινθίτιδα)
άλλες αιτίες ιλίγγου με προέλευση το αιθουσιαίο νεύρο
6.ακουστικό νευρίνωμα
7.συμπίεση του νεύρου από ανώμαλο αγγείο
8.αγνώστου αιτιολογίας
9.πυώδης, ορώδης, τοξική λαβυρινθίτιδα
10.αιμορραγία έσω ωτός.
11.τραυματισμός της κεφαλής.

Ίλιγγος στελεχιαίας προέλευσης – νευρολογική εξέταση
Επιβεβαιώνεται από συνοδά ευρήματα προσβολής άλλων ανατομικών σχηματισμών του στελέχους.
1.στελεχιαίο έμφρακτο  - αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
2.ΣΚΠ – σκλήρυνση κατά πλάκας
3.έμφρακτο ή αιμορραγία παρεγκεφαλίδας

4.ημικρανία της βασικής αρτηρίας.
Το βιογραφικό του Κωνσταντινίδη Ηλία:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

·Απόφοιτος σχολής επιστημών υγείας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου – τμήμα ιατρικής το 16/11/2001.
·Απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας νευρολογίας 16/7/ 2012


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
·Έναρξη άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 05/10/2001, αρ.πρωτ. 16/13781.
·Στο ΓΝ Κατερίνης από 22/2/2002 έως 21/5/2002.
·Στο ΠΙ Τριλόφου, ΚΥ Αιγινίου από 22/5/2002 έως 21/5/2003.
·Στο Γ.Ν. Ζακύνθου ‘ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ’ από 9/3/2004 έως 8/9/2004 ως ειδικευόμενος παθολογίας.
·Στο Ψ.Ν.Π.Ο από 14/1/2005 έως 13/7/2005 ως ειδικευόμενος ψυχιατρικής.
·Στη Β΄ πανεπιστημιακή νευρολογική κλινική του νοσοκομείου ΆΧΕΠΑ΄από 31/7/2008 έως 30/4/2012 ως ειδικευόμενος νευρολογίας.
·Ως ελεύθερος επαγγελματίας ιατρός νευρολόγος στο νομό Πιερίας από 10/10/2012


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
·Συμμετοχή σε συγγραφή επιστημονικού βιβλίου: «περί ανοιών». ΨΝΠΟ 2007


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Παρακολούθηση ιατρικών συνεδρίων και σεμιναρίων:
·επιστημονικό συνέδριο ψυχιατρικής ΨΝΠΟ – 8-9/7/2005
·11ο διεθνές συνέδριο ψυχιατρικής – 2-5/5/2006
·23ο πανελλήνιο συνέδριο Ελλήνων νευρολόγων – 14-17/5/2009
·8ο πανελλήνιο συνέδριο σκλήρυνσης κατά πλάκας – 27-28/5/2010
·εκπαιδευτικό σεμινάριο της ελληνική νευρολογικής εταιρίας – 27/11/10
·9η πανελλήνια διημερίδα εταιρίας μελέτης παθήσεων διαβητικού ποδιού – 10-12/12/2010
·εκπαιδευτικά σεμινάρια στατιστική επεξεργασίας δεδομένων (SPSS) - 14-20/12/2010
·7ο πανελλήνιο ιατρικό-διεπιστημονικό συνέδριο νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών – 16-20/2/2011
·21ο πανευρωπαϊκό νευρολογικό συνέδριο (ENS) – 28-31/5/2011
·ημερίδα διαβητικό πόδι – 4/6/2011
·10η πανελλήνια διημερίδα εταιρίας μελέτης παθήσεων διαβητικού ποδιού – 21-23/8/2011
·εκπαιδευτικό σεμινάριο της ελληνική νευρολογικής εταιρίας – 5/11/11
·κλινικά ζητήματα στην πρωτοβάθμια αντιμετώπιση ασθενών με υπέρταση – 8/11/2011
·εκπαιδευτικό σεμινάριο της ελληνική νευρολογικής εταιρίας – 28/4/12
·11η πανελλήνια διημερίδα εταιρίας μελέτης παθήσεων διαβητικού ποδιού – 6-8/7/2012
·26ο πανελλήνιο συνέδριο Ελλήνων νευρολόγων – 20-23/6/2013
·15η πανελλήνια διημερίδα εταιρίας μελέτης παθήσεων διαβητικού ποδιού – 2-4/5/2-14
4ο πανελλήνιο συνέδριο κλινικής νευροφυσιολογίας – 25-28/8

Τ.ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ 30 (ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΕΥΚΑΡΠΙΔΗ - ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ "ΤΑΚΗΣ")
ΤΗΛ. 2351076040 ΚΙΝ.6978772746
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΡΩΪ 9:00 - 1:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 6:00 - 8:30