Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

Ζωγραφικές δημιουργίες, αγιογραφίες & έργα origami, στην Αστική Σχολή