Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

Στοχευμένες δράσεις της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος για τη διαπίστωση παραβάσεων φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίαςΑπό 24 έως και 27 Αύγουστου πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε επιχειρήσεις και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. 


Στοχευμένες δράσεις υλοποιεί η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, για τη διαπίστωση παραβάσεων φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Το χρονικό διάστημα από 24-08 έως και 27-08-2016 πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.
Πιο αναλυτικά, διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες παραβάσεις της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας:

Στη Χαλκιδική:
• Σε πιτσαρία διαπιστώθηκαν δύο (2) παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

• Σε αναψυκτήριο, διαπιστώθηκαν δέκα (10) παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας καθώς και η μη έκδοση επτά (7) αποδείξεων κατά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας.

• Σε αρτοποιείο-ζαχαροπλαστείο, διαπιστώθηκε μία παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Στη Θεσσαλονίκη:

• Σε καφετέρια-πιτσαρία, διαπιστώθηκε μία παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

• Σε αναψυκτήριο, κατελήφθη να απασχολείται εργαζόμενος ο οποίος δεν ήταν καταχωρημένος στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού και επιπλέον διαπιστώθηκαν τρεις (3) παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

• Σε αρτοζαχαροπλαστείο, διαπιστώθηκαν τρεις (3) παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

• Σε αρτοποιείο-ζαχαροπλαστείο, κατελήφθη να απασχολείται εργαζόμενος ο οποίος δεν ήταν καταχωρημένος στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού και επιπλέον διαπιστώθηκαν τέσσερις (4) παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

• Σε ψητοπωλείο, κατελήφθη να απασχολείται εργαζόμενη, η οποία δεν ήταν καταχωρημένη στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού και επιπλέον διαπιστώθηκαν δύο (2) παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

• Σε καφέ-πιτσαρία, κατελήφθη να απασχολείται εργαζόμενη, η οποία δεν ήταν καταχωρημένη στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού και επιπλέον διαπιστώθηκαν δύο (2) παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Για τις ως άνω περιπτώσεις, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.


Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 11012@hellenicpolice.gr & financialpolice@hellenicpolice.gr της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.