Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

Καλημέρα Κατερίνη, καλημέρα Πιερία. Πέμπτη σήμερα 15 Δεκεμβρίου 2016

Καλημέρα Κατερίνη, καλημέρα Πιερία. Πέμπτη σήμερα 15 Δεκεμβρίου 2016