Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ των αιρετών στο ΠΥΣΔΕ Πιερίας Μπουλούμη Δημήτρη και Βαρδακώστα Γιώργου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ των αιρετών στο ΠΥΣΔΕ Πιερίας Μπουλούμη Δημήτρη και Βαρδακώστα Γιώργου
Αγαπητοί συνάδελφοι
Κατόπιν ερωτήματος, που υποβάλλαμε στον Διευθυντή της Γενικής Δ/νσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κ. Ν. Χριστοδούλου για το θέμα της αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων και συγκεκριμένα για την αύξηση του κόστους αναγνώρισης αυτών και τη δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης, σας κοινοποιούμε την απάντησή του που αναφέρει τα εξής:


«Οι αιτήσεις για την αναγνώριση των ως άνω χρόνων κρίνεται σκόπιµο να υποβληθούν µέχρι 31-12-2016 προκειµένου η αναγνώριση να γίνει µε το τρέχον ασφάλιστρο (6,67%).
Μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τις ως άνω αιτήσεις πριν την έκδοση των σχετικών αναγνωριστικών πράξεων αλλά και µετά την έκδοσή τους εφόσον ζητήσετε την ανάκλησή τους εντός έτους από την κοινοποίησή τους .

Με εκτίµηση
Ο ∆/ντής της ∆ΚΕΠΠΣ
Νικ. Χριστοδούλου»ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
αιρετό τακτικό μέλος αιρετό αναπληρ. μέλος
του ΠΥΣΔΕ του ΠΥΣΔΕ


τηλ. 6940044993 τηλ. 6930478469