Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

Σήμερα γιορτάζουν οι:

Σήμερα γιορτάζουν οι:
www.saint.gr
ΔΟΝΑΤΟΣ (Δονάτος, Δονάτα, Ντονάτα, Ντονατέλα, Δονατος, Δονατα, Ντονατα, Ντονατελα)

ΑΡΓΥΡΩ (Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα, Αργυρώ, Αργυρη, Αργυρουλα, Ρουλα, Αργυρω)

ΑΣΗΜΑΚΗΣ (Ασημάκης, Ασημακης)

ΑΣΗΜΙΝΑ (Ασημίνα, Ασημινα)


ΙΑΚΩΒΟΣ (Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα, Ιακωβος, Ιακωβινα, Ζακελινα)

ΜΑΛΑΜΑΤΗ Μαλαματή, Μάλα, Μαλαματένια, Ματίνα, Μαλαματη, Μαλα, Μαλαματενια, Ματινα)     

ΜΥΡΟΦΟΡΑ (Μυροφόρα, Μυροφορα)