Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

Σήμερα γιορτάζουν οι:

Σήμερα γιορτάζουν οι:
ΙΕΡΕΜΙΑΣ 
(Ιερεμίας, Ιερεμιας)
ΙΣΙΔΩΡΑ 
(Ισιδώρα, Δώρα, Ισιδωρα, Δωρα)
ΤΑΜΑΡΑ (
Τάμαρα, Ταμάρα, Ταμαρα)
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ 
(Φιλόσοφος, Φιλοσοφία, Φιλοσοφή, Σοφός, Σοφία, Σόφη, Φιλοσοφος, Φιλοσοφια, Φιλοσοφη, Σοφος, Σοφια, Σοφη)