Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Σήμερα γιορτάζουν οι:

Σήμερα γιορτάζουν οι:
www.saint.gr
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ (Αυγερινός, Αυγέρης, Αυγίτης, Αυγέρας, Αυγέρου, Αυγερού, Αυγερινή, Αβα, Αυγερινος, Αυγερης, Αυγιτης, Αυγερας, Αυγερου, Αυγερινη)
ΕΣΠΕΡΟΣ (Εσπερος, Εσπέρα, Εσπερία, Εσπερος, Εσπερα, Εσπερια)
ΜΑΤΡΩΝΑ (Ματρώνα, Ματρόνα, Ματρωνα, Ματρονα)
ΜΠΟΡΙΣ, ΜΠΟΡΙΣΟΣ (ΜΙΧΑΗΛ) (Μπόρις, Μπόρισος (Μιχαήλ), Μπορις, Μπορισος (Μιχαηλ)