Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Γιορτάζουν σήμερα οι:

Γιορτάζουν σήμερα οι:
http://www.saint.gr
ΑΙΜΙΛΙΟΣ 
(Αιμίλιος, Αιμιλία, Εμυ, Εμιλία, Εμιλυ, Εμμα, Μίλιος, Μίλια, Αιμιλιος, Αιμιλια, Εμιλια, Μιλιος, Μιλια)
ΚΟΔΡΟΣ 
(Κόδρος, Κόδρα, Κοδρος, Κοδρα)