Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Το χρέος της Ελλάδας σε μια φωτογραφία. Εντάξει λείπουν μερικοί... (Ο τύπος με τις ελιές λείπει...)