Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

Γιορτάζουν σήμερα οι:

Γιορτάζουν σήμερα οι:
http://www.saint.gr
Άγιος Κύριλλος 
Πατριάρχης Αλεξανδρείας
ΡΟΔΑΝΘΗ 
(Ροδάνθη, Ροζάνθη, Ροδανθη, Ροζανθη)
(www.eortologio.gr)