Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Γιορτάζουν σήμερα οι:

Γιορτάζουν σήμερα οι:
http://www.porphyrios.gr
ΓΕΡΑΚΙΝΑ (Γεράκης, Γερακίνα, Γερακης, Γερακινα)
ΕΥΕΛΠΙΣΤΟΣ (Ευέλπιστος, Ευελπίστη, Ευελπιστος, Ευελπιστη)
ΠΥΡΡΟΣ (Πύρρος, Πύρος, Πύρρα, Πύρα, Πυρρος, Πυρος, Πυρρα, Πυρα)
ΙΕΡΑΞ (Ιέραξ, Ιέρακας, Γέρακας, Ιεραξ, Ιερακας, Γερακας)
ΘΕΣΠΕΣΙΟΣ (Θεσπέσιος, Θεσπέσης, Θεσπέσια, Θεσπεσιος, Θεσπεσης, Θεσπεσια)
ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ (Ιουστίνος, Ιουστινος)

(source ©: www.eortologio.gr)