Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Βίντεο της Εστίας Πατερικών Μελετών από την ημερίδα "Κατάργηση τῶν μετρητῶν-τέλος τῆς ἐλευθερίας. Ὁδεύοντας πρός τόν ὁλοκληρωτισμό"