Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Γιορτάζουν σήμερα οι:

http://www.saint.gr
ΑΥΓΟΥΣΤΑ 
(Αυγούστα, Αυγουστία, Αυγουστίνα, Αυγουστα, Αυγουστια, Αυγουστινα)
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 
(Αυγουστίνος, Αύγουστος, Αυγουστής, Αυγουστινος, Αυγουστος, Αυγουστης)
ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ 
(Ιερώνυμος, Γερώνυμος, Ιερονύμη, Ιερωνυμος, Γερωνυμος, Ιερονυμη)


ΛΙΒΥΗ 
(Λιβύη, Λίβιος, Λίβας, Λιβυη, Λιβιος, Λιβας)
ΜΟΝΙΚΑ 
(Μόνικα, Μόνα, Μονικα, Μονα)       
ΟΡΤΑΝΣΙΑ 
(Ορτίσιος, Ορτίσης, Ορτίσια, Ορτανσία, Ορτισιος, Ορτισης, Ορτισια, Ορτανσια)