Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

Γιορτάζουν σήμερα οι:

Γιορτάζουν σήμερα οι:
http://www.pemptousia.gr
ΙΕΡΙΑ 
(Ιερία, Ιέρεια, Ιερια, Ιερεια)
ΥΠΑΤΙΑ 
(Υπατία, Υπατή, Υπατούλα, Πατούλα, Υπατια, Υπατη, Υπατουλα, Πατουλα)