Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Γιορτάζουν σήμερα οι:

Γιορτάζουν σήμερα οι:
http://www.saint.gr
ΖΗΝΑΪΣ 
(Ζηναΐς, Ζηναΐδα, Ζηναϊς, Ζηναϊδα)
ΠΑΝΑΓΗΣ 
(Παναγής, Πανάγος, Παναγης, Παναγος)
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ 
(Σεβαστιανή, Σεβαστίνα, Σεβαστιάνα, Σεβαστή, Σέβη, Σεβούλα, Σεβαστούλα, Σεβαστιανη, Σεβαστινα, Σεβαστιανα, Σεβαστη, Σεβη, Σεβουλα, Σεβαστουλα)