Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Δυο φωτογραφίες, μια αλήθεια..

 Αριστερά, το Παρίσι σήμερα, δεξιά η Βαρσοβία σήμερα.