Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

1 στους 131 διορίζεται...

1 στους 131 διορίζεται...
Μαζικές αποδείχθηκαν οι αιτήσεις σε ακόμη μία προκήρυξη του ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα την 7Κ/2017, η οποία αφορά την συμπλήρωση 63 θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Υπουργείο Ναυτιλίας.Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ υποβλήθηκαν 8.275 αιτήσεις, αριθμός που σημαίνει ότι για κάθε μία από τις 63 θέσεις εξέφρασαν ενδιαφέρον 131 υποψήφιοι. Ακόμη με δεδομένο ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 18.497.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 2.202 αιτήσεις για την κάλυψη 16 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
  • 786 αιτήσεις για την κάλυψη 9 θέσεων κατηγορίας T.Ε.
  • 5.287 αιτήσεις για την κάλυψη 38 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.