Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 10 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ι.Ν. ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 10 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ι.Ν. ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ