Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

Καλημέρα Κατερίνη, καλημέρα Πιερία. Σάββατο σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2017

Καλημέρα Κατερίνη, καλημέρα Πιερία. Σάββατο σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2017