Σάββατο, 6 Ιανουαρίου 2018

Σαν σήμερα το 1449 O Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος στέφεται Βυζαντινός αυτοκράτορας στον Μυστρά.

Σαν σήμερα το 1449 O Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος στέφεται Βυζαντινός αυτοκράτορας στον Μυστρά.

*Μαρμάρινο ανάγλυφο με το δικέφαλο αετό στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Μυστρά, όπου στέφθηκε Αυτοκράτορας του Βυζαντίου ο Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος.