Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Υπουργείο Παιδείας στα πλαίσια των αντοχών της οικονομίας, του εξορθολογισμού ανθρώπινου δυναμικού και πόρων και της υποχρηματοδότησης της εκπαίδευσης και όχι μόνο, με την μη συμπερίληψη του τομέα Πληροφορικής του 1ου ΕΠΑ.Λ στις ηλεκτρονικές εγγραφές- δηλώσεις προτιμήσεις των μαθητών, τριών...

για το σχολικό έτος 2018-2019 τινάζει στον αέρα τόσο τις εργασιακές σχέσεις των εκπ/κών όσο και το δικαίωμα των μαθητών, τριών στην ελεύθερη επιλογή σχολείου, τομέα και ειδικότητας. Με την έμμεση κατάργηση του τομέα Πληροφορικής του 1ου ΕΠΑ.Λ δεν προωθεί με αυτόν τον τρόπο την λογική του διαίρει και βασίλευε μόνο αλλά διαμορφώνει και το πλαίσιο εκείνο εξαιτίας του οποίου οι εκπ/κοί της πληροφορικής και όχι μόνο, αφού η κατάργηση του τομέα επηρεάζει και άλλες ειδικότητες, θα βρεθούν στην διάθεση και στην κινητικότητα.

Το γεγονός δε ότι αυτό έγινε με την παράκαμψη των διαδικασιών που ίδια η αστική νομοθεσία προβλέπει φανερώνει πόσο την σέβονται όταν είναι να εφαρμόσουν πολιτικές που στρέφονται ενάντια στα συμφέροντα μαθητών και εκπαιδευτικών.

Η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών με σκοπό να προστατευτεί τόσο το δικαίωμα των παιδιών στην ελεύθερη επιλογή σχολείου, τομέα και ειδικότητας αλλά και οι εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών όχι μόνο των ΕΠΑ.Λ αλλά όλων των τύπων των δημόσιων σχολείων απαιτεί τόσο την κατάργηση όλου εκείνου του νομοθετικού πλαισίου που οδήγησε στην αύξηση του ωραρίου, στην κατάργηση των ολιγομελών τμημάτων και στην αύξηση του ανώτατου αριθμού μαθητών ανά τμήμα και την επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος όπως και την περίληψη του τομέα Πληροφορικής του 1ου ΕΠΑ.Λ στις ηλεκτρονικές εγγραφές- δηλώσεις προτίμησης των μαθητών των ΕΠΑ.Λ.

Καλούμε τα σωματεία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Κατερίνης και τον Δήμο Κατερίνης να πάρουν θέση και να απαιτήσουν όπως περιληφθεί ο τομέας Πληροφορικής του 1ου ΕΠΑ.Λ στις ηλεκτρονικές εγγραφές – δηλώσεις προτίμησης των μαθητών ΕΠΑ.Λ ώστε να μην θυματοτοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο κανένας μαθητής, τρια και κανένας εκπαιδευτικός.


Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών.