Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2018

"Η ΧΩΡΑ ΣΕ ΔΙΑΛΥΣΗ" - ΕΝΣΤΟΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Πηγή: http://poasy.gr