Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018

Οι προτάσεις της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας για τις σχολικές μεταβολές το σχολικό έτος 2019-20.

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας προτείνει τις παρακάτω μεταβολές στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία της Πιερίας για το σχολικό έτος 2019-20 κατά Δήμο:Ο Διευθυντής Π.Ε. Πιερίας
Συριανίδης Δημήτριος