Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019

ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ- ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΛΑΘΡΟ

Κατόπιν εντονότατων και επανειλημμένων πιέσεων που άσκησε η ομάδα νομικών της ​Ελληνικής Πολιτικής Συνείδησης (Ε.ΠΟ.Σ​)...

​ από κοινού με τον κ. Τάσο Καραλίγκα, δικηγόρο Θεσσαλονίκης, πέτυχε την έκδοση ψηφίσματος εκ μέρους του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για την καταδίκη των απρόκλητων και παράτυπων προληπτικών προσαγωγών και απομάκρυνσης δικηγόρων που έλαβαν χώρα κατά τις 14-12-2018 πριν και κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο στα πλαίσια ανοικτής στο κοινό εκδήλωσης του ΣΥΡΙΖΑ.


Το ψήφισμα :


ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ


Κατόπιν αναφοράς – καταγγελίας μελών του ΔΣΘ, περιήλθαν σε γνώση του ΔΣ περιστατικά απρόκλητων απομακρύνσεων και προληπτικών προσαγωγών μελών του ΔΣΘ, που έλαβαν χώρα κατά την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο, την Παρασκευή 14.12.2018, παρά το γεγονός ότι οι συνάδελφοι αποδείκνυαν άμεσα τα στοιχεία της ταυτότητάς τους με την επίδειξη της αστυνομικής και επαγγελματικής τους ταυτότητάς. Το ΔΣ του ΔΣΘ απερίφραστα καταδικάζει τις ανωτέρω πρακτικές και ταυτόχρονα υπενθυμίζει σε σχέση με την διαδικασία προσαγωγής τα εξής:

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 74 ΠΔ 141/1991), στο αστυνομικό κατάστημα οδηγούνται για εξέταση άτομα τα οποία είτε στερούνται στοιχείων αποδεικτικών της ταυτότητάς τους είτε άτομα τα οποία, εξαιτίας του τόπου, του χρόνου και της συμπεριφοράς τους δημιουργούν υπόνοιες διάπραξης εγκληματικής ενέργειας. Τα προσαγόμενα στο αστυνομικό κατάστημα άτομα δέον όπως μη παραμένουν σ` αυτό πέραν του χρόνου ο οποίος είναι απολύτως αναγκαίος για το σκοπό για τον οποίο προσήχθησαν.

Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, που τα υπό εξέταση άτομα και ιδία όταν πρόκειται για δικηγόρους, αποδεικνύουν άμεσα την ταυτότητά τους και δεν αιτιολογούνται εξατομικευμένες υπόνοιες διάπραξης εγκληματικής ενέργειας, η διαδικασία της προσαγωγής δεν είναι σύννομη.