Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2019

ΤΟ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS +

Εγκρίθηκε για το 4ο Γυμνάσιο Κατερίνης χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus με τίτλο “Be enthusiastic, search the treasure”.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Βουλγαρία, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Λετονία και η Ελλάδα. 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι δύο έτη.

Σκοπός του προγράμματος είναι να δημιουργηθεί ένα κυνήγι θησαυρού από μαθητές ηλικίας 10-16 ετών. Οι νέοι σε αυτή την ηλικία είναι περίεργοι, περιπετειώδεις και γεμάτοι ενθουσιασμό. 

Χρησιμοποιώντας τις ικανότητες της λογικής, της σκέψης και της συνεργασίας, θα βελτιώσουν την γνώση της ξένης γλώσσας και την επίδοση τους στην πληροφορική κατασκευάζοντας ένα κυνήγι θησαυρού για έναν ιστορικό και ένα γεωγραφικό τόπο της περιοχής τους. Θα χρειαστεί να κάνουν κάποια έρευνα για το θέμα και να ετοιμάσουν παιχνίδια, καλλιτεχνικές δημιουργίες, παρουσιάσεις, παζλ, αφίσες, φωτογραφίες και κουίζ. Θα λειτουργήσουν χρησιμοποιώντας εφαρμογές όπως το Google earth, 2.0 web tools, e-mails. Θα ψάξουν στο διαδίκτυο για να βρουν πιθανούς θρύλους, πληροφορίες για τουριστικούς προορισμούς, ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα. 

Η κάθε χώρα θα ετοιμάσει 2 κυνήγια θησαυρού και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των υπόλοιπων χωρών οι εμπλεκόμενοι μαθητές και καθηγητές θα πρέπει να κυνηγήσουν και να βρουν τους θησαυρούς (φυσική δραστηριότητα). Έτσι θα μάθουν περισσότερα για την κουλτούρα των άλλων χωρών και καθώς οι ομάδες θα είναι μικτές, θα γνωρίζονται μεταξύ τους και θα ανταλλάσσουν εμπειρίες και γνώσεις. 

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων κάθε χώρα θα παρουσιάσει μερικά τυπικά πιάτα της περιοχής και στο τέλος θα δημιουργηθεί ένα κοινό Βιβλίο συνταγών. Επίσης το τελικό προϊόν θα περιλαμβάνει ένα εικονικό Βιβλίο Θησαυρού, ένα ημερολόγιο με φωτογραφίες από τις εργασίες πεδίου και στις έξι χώρες. Όλες οι δραστηριότητες θα κινηματογραφηθούν και θα φωτογραφηθούν και θα προβληθούν στην πλατφόρμα E-twinning του προγράμματος και στην πλατφόρμα διάχυσης των αποτελεσμάτων Erasmus +.4ο Γυμνάσιο Κατερίνης