Πέμπτη, 6 Μαΐου 2021

Έναρξη Εγγραφών στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης


ΑΙΤΗΣΗ –ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

                                                  Κατερίνη    …..-…..-2021

                                                  Αριθ. Πρωτ.:……………

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ (ΓΟΝΕΑ)

 

 

 

ΠΡΟΣ

« ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ:

 

Παρακαλώ να εγκρίνετε την αίτησή, για την εγγραφή-επανεγγραφή τ…. παιδι… μου, για την περίοδο 2021-2022

 

ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:

Επώνυμο  και

Όνομα παιδιού

Ημερομηνία

Γέννησης

Εγγραφή

Επανεγ-

γραφή

 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

 

 

 

 

ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΗΛ.ΟΙΚΙΑΣ:

 

 

 

 

ΚΙΝΗΤΟ:

Α.Φ.Μ.:

 

 

Για το Τμήμα Παιδικής & Βρεφονηπιακής Μέριμνας

   

(τουλάχιστον 3 επιλογές προτίμησης)

 

 

 

 1ος Παιδικός Σταθμός (Ιάσωνος & Ιερομονάχου)

 

 2ος  Βρεφονηπιακός Σταθμός  (19ης Μαίου )-ΝΗΠΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ:

 2ος  Βρεφονηπιακός  Σταθμός (19ης Μαίου )-ΒΡΕΦΗ

 

 3ος Παιδικός Σταθμός  (Αγ.Αντωνίου –Σβορώνος )

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή/Επανεγγραφή παιδιού»

4ος  Παιδικός Σταθμός  (Κρέσνας 35)

Κατερίνη  …..-…..-2021

 5ος  Βρεφονηπιακός Σταθμός  (Τενέδου-παρ.Νικ.Πλαστήρα)

        ΝΗΠΙΑ

 

 5ος  Βρεφονηπιακός Σταθμός  (Τενέδου-παρ.Νικ.Πλαστήρα)

        ΒΡΕΦΗ  

 

6ος  Παιδικός Σταθμός  (Ξάνθου 23)

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ     Η    ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

1.                           4.

 

2.                           5.

 

3.

Παιδικός  Σταθμός  Κορινού ( Κορινός)

Παιδικός  Σταθμός  Λόφου (Λόφος)

 

 

……. ΑΙΤ………………

 

 

 

                             ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΗΝΙΑΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΦΟΡΑ

ΕΥΡΩ:


ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΜΟΡΙΑ

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

 

100

 

 

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ

 

50

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

 

50

ΑΝΕΡΓΗ ΜΗΤΕΡΑ

 

10

ΑΝΕΡΓΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

 

10

 

 

 

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ

 

20

 

 

 

 

 

 

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

 

50

ΓΟΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ- ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ

 

30

ΓΟΝΙΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ >50 %

 

20

ΤΕΚΝΟ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ > 35%

 

20

ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ)

 

5

ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

 

40

ΤΡΙΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

 

30

 

 

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ      10.000 €

 

50

ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 10.001€ -ΜΕΧΡΙ    15.000 €

 

45

ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 15.001€ -ΜΕΧΡΙ    20.000 €

 

40

ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 20.001€ -ΜΕΧΡΙ    25.000 €

 

35

ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 25.001€ -ΜΕΧΡΙ    30.000 €

 

30

ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 30.001€ -ΜΕΧΡΙ    35.000 €

 

25

ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 35.001€ -ΜΕΧΡΙ    40.000 €

 

20

ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 40.001€ -ΜΕΧΡΙ    45.000 €

 

15

ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 45.001€ -ΜΕΧΡΙ    50.000 €

 

10

ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 50.001€ -ΜΕΧΡΙ    55.000 €

 

5

ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 55.001€ ΚΑΙ ΠΑΝΩ

 

0

 

 

 

 

 

 


1. Από την μοριοδότηση εξαιρούνται:

• Ορφανά παιδιά από δύο γονείς.
• Παιδιά πολυτέκνων-τριτέκνων και ορφανά από ένα γονέα
• Παιδιά εργαζόμενων μητέρων, όταν ήδη το ένα παιδί της οικογένειας έχει επιλεγεί σε μια κατηγορία με το σύστημα μοριοδότησης.
• Παιδιά στα οποία παρουσιάζεται ξαφνική αλλαγή της οικογενειακής κατάστασης (θάνατος, σοβαρή ασθένεια κλπ.), μετά από κοινωνική έρευνα.
• Παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών.