Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

Τώρα η ΓΣ των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και μετά τις 12:30 κατά πάσα πιθανότατα οι εκλογές