Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου Νέο ΔΣ

Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου Νέο ΔΣ Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Ιανουαρίου 2017 στο Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου, συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και συγκροτήθηκε σε σώμα το οποίο είναι:


• ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

• ΤΣΙΝΤΖΑΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

• ΚΟΚΡΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

• ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

• ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ

• ΚΑΡΠΩΝΗΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ

• ΦΕΛΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ


Για την εξελεγκτική επιτροπή εκλέχθηκαν οι:

• ΣΔΟΥΓΚΟΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

• ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

• ΜΑΡΟΥΚΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ