Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

POS υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτών από τις επιχειρήσεις.

POS υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτών από τις επιχειρήσεις.
Το Δ.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ, 

ενημερώνει τα μέλη της ότι από 1η Φεβρουαρίου 2017, τίθεται σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 66 του Ν.4446/2016 (υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτή), σύμφωνα με το οποίο οι επιχ/σεις είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείες.

Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο.
Στους παραβάτες των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.
Οι επιχειρήσεις πρέπει να προβούν στις απαραίτητες αναρτήσεις εντός των καταστημάτων περί αποδοχής η μη αποδοχής πληρωμής με κάρτα.

Για να αποφευχθούν δυσάρεστα φαινόμενα.


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Το κατάστημα διαθέτει Το κατάστημα δεν διαθέτει ακόμα Εγκεκριμένο τερματικό η τερματικό αποδοχής καρτών-Αποδοχής καρτών POS-POS


Για το Διοικητικό συμβούλιο
Ο πρόεδρος Ο γεν. γραμματέας
Χ.ΕΞΙΖΟΓΛΟΥ Δ.ΚΕΛΠΕΤΖΙΔΗΣ