Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΕΙΑ 2017 - Μαθηματικά:"ΒΡΕΤΑΝΟΣ BUTLER Ή ∆ΡΑΚΟΥΛΑΣ ΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ;"

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΕΙΑ 2017 - Μαθηματικά:"ΒΡΕΤΑΝΟΣ BUTLER Ή ∆ΡΑΚΟΥΛΑΣ ΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ;"
Κυριακή 19 Νοεμβρίου: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ_ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - Ώρα: 11.00 π.μ.

Ομιλία για τη χρησιμότητα των μαθηματικών, καθώς και τη φοβία που προκαλούν στον καθημερινό άνθρωπο.

Εισηγητής: Δρ. Τεύκρος Μιχαηλίδης, Μαθηματικός.