Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

Συμπαραστάτης του δημότη;


Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης του Δήμου Κατερίνης 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Κατερίνης
Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης
Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου ως την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα γίνει η επιλογή, δηλαδή ως και την 23η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης.
Όλο το κείμενο της προκήρυξης σε μορφή PDF

 


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη, 19-02-2015
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 7791
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠ.
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση Πλ.Δημαρχείου
Τ.Κ. 60 100 Κατερίνη
Πληροφορίες: Ζωή Σερετίδου
Τηλ.: 2351350436
FAX: 2351036380
Email:serzoe@katerini.gr
serzoe@yahoo.gr
Θέμα: Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της
Επιχείρησης του Δήμου Κατερίνης
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Κατερίνης
Αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 77 του Ν.3852/10.
Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του
Δημότη & της Επιχείρησης
Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο
εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο
του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής,
δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του
Δήμου ως την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου
θα γίνει η επιλογή, δηλαδή ως και την 23η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης.
Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί
αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.
Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα
και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10.
Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
Πληροφορίες παρέχονται από την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα
του Δήμου Κατερίνης και εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης.
Αρμόδια υπάλληλος κ. Σερετίδου Ζωή
Διεύθυνση Δημαρχείο Κατερίνης, Τ.Κ. 60100 – Κατερίνη,
Τηλέφωνο 2351350436 και e-mail: serzoe@katerini.gr
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ