Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

ΕΒΕ ΠΙΕΡΙΑΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πιερίας σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 28 Απριλίου 2015 και ώρα 20:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου, με τα παρακάτω θέματα:
Θέμα 1: Εγκρίσεις δέσμευσης πιστώσεων:
α.   Παροχής Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Υποστήριξης - Δημιουργίας Εξειδικευμένου Επιχειρηματικού Περιεχομένου, 1/6/2012-30/11/2012 κόστους 5.000,00€ συν Φ.Π.Α. 23%.
β.   Παροχής Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Υποστήριξης - Συμβουλευτικής Υποστήριξης των ΜΜΕ, 1/6/2012-30/11/2012 κόστους 1.000,00€ συν Φ.Π.Α. 23%.
γ.   Παροχής Υπηρεσιών Φιλοξενίας (Hosting Collocation) Διαδικτυακής Πύλης, 1/6/2012-30/11/2012 κόστους 1.875,00.00€ συν Φ.Π.Α. 23%
δ.   Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης Διαδικτυακής Πύλης, 10/12/2011-9/12/2012 κόστους 8.412,50€ συν Φ.Π.Α. 23%.
ε.   Παροχής Υπηρεσιών Φιλοξενίας (Hosting Collocation) Διαδικτυακής Πύλης, 10/12/2013-9/12/2014 κόστους 3.200,00€ συν Φ.Π.Α. 23%.
Εισηγητής: Οικονομικός Επόπτης κ. Παύλος Μπατάλας.

Θέμα 2: Αναθέσεις στην επιχείρηση με επωνυμία «Knowledge Broadband Services Α.Ε.»:
α.   Παροχής Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Υποστήριξης - Δημιουργία Εξειδικευμένου Επιχειρηματικού Περιεχομένου, 1/6/2013-30/11/2013 κόστους 5.000,00€ συν Φ.Π.Α. 23%.
β.   Παροχής Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Υποστήριξης - Συμβουλευτικής Υποστήριξης των ΜΜΕ, 1/6/2013-30/11/2013 κόστους 1.000,00€ συν Φ.Π.Α. 23%.
γ.   Την τεχνική υποστήριξη εφαρμογών Μητρώου, Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας κόστους 2.903,16€ για το έτος 2014.
Εισηγητής: Οικονομικός Επόπτης κ. Παύλος Μπατάλας.

Θέμα 3: Ανανέωση συμβάσεων με την «Knowledge Broadband Services Α.Ε.» και εγκρίσεις δεσμεύσεων:
α.   Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης Διαδικτυακής Πύλης, 10/12/2014-9/12/2015 αντί του ετήσιου κόστους 4.200,00€ συν Φ.Π.Α. 23%.
β.   Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Φιλοξενίας (Hosting Collocation) Διαδικτυακής Πύλης, 10/12/2014-09/12/2015 αντί του ετήσιου κόστους 3.200,00€ συν Φ.Π.Α. 23%.
Εισηγητής: Οικονομικός Επόπτης κ. Παύλος Μπατάλας.

Θέμα 4: Έγκριση παροχής οικονομικής ενίσχυσης στην Ομοσπονδία Ενοικιαζόμενων Δωματίων & Διαμερισμάτων Ν. Πιερίας-Πέλλας-Ημαθίας για την συμμετοχή της, με σκοπό την προβολή της Πιερίας, σε τέσσερεις (4) διεθνείς τουριστικές εκθέσεις στο εξωτερικό ποσού 4.000,00€.
Εισηγητής: Β’ Αντιπρόεδρος κα. Βελώνη Σταματία.

Θέμα 5: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τη διοργάνωση και υλοποίησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων ποσού 20.000,00 συν Φ.Π.Α. 23%.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Ε.ΣΤ.Ε.Π. κ. Νικόλαος Αποστολόπουλος.

Θέμα 6: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης για την προμήθεια υλικών - ανταλλακτικών για την επισκευή των ανελκυστήρων ποσού 1.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
Εισηγητής: Α’ Αντιπρόεδρος κ. Μάρκος Κουλούμογλου.

Θέμα 7: Έγκριση καταβολής συνδρομών:
1.  Έτους 2013 προς:
     α. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. ποσού 6.424,83 ευρώ.
     β. Ε.Σ.Ε.Ε. ποσού 4.283,22 ευρώ.
     γ. Συνδέσμου Βιομηχανιών ποσού 139,88 ευρώ.
     δ. Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος ποσού 75,32 ευρώ.
2.  Έτους 2014 προς:
     α. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. ποσού 7.002,07 ευρώ
     β. Ε.Σ.Ε.Ε. ποσού 4.668,06 ευρώ
     γ. Συνδέσμου Βιομηχανιών ποσού 151,32 ευρώ
     δ. Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος ποσού 81,48 ευρώ
3.  Δόσης ο’ ποσού 6,045.42 ευρώ διακανονισμού για την τμηματική εξόφληση του οφειλόμενου ποσού, που αντιστοιχεί στα έτη 2003-2005 προς τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και την Ε.Σ.Ε.Ε..
Εισηγητής: Α’ Αντιπρόεδρος κ. Μάρκος Κουλούμογλου.

Θέμα 8: Έγκριση Απολογισμού έτους 2014.
Εισηγητής: Οικονομικός Επόπτης κ. Παύλος Μπατάλας.

Θέμα 9: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης οικονομικής ενίσχυσης στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών - Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Πιερίας ποσού 2.500,00€.
Εισηγητής: Α’ Αντιπρόεδρος κ. Μάρκος Κουλούμογλου.

Θέμα 10: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης παροχής υπηρεσιών από το ΚΕΚ/ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο υλοποίησης προτάσεων ΛΑΕΚ 1-25 με αντικείμενο σεμιναρίων.
α) «Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία - πρώτες βοήθειες» ποσού 2.904,00€.
β) «Τεχνικές επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου στις ΜΜΕ» ποσού 3.192,00€.
Εισηγητής: Β’ Αντιπρόεδρος κα. Βελώνη Σταματία.

Θέμα 11: Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας σε συνεργασία με την εταιρία «Τειρεσίας ΑΕ».
Εισηγητής: Β’ Αντιπρόεδρος κα. Βελώνη Σταματία.

Θέμα 12: Δημιουργία εντύπου με θέμα τις παροχές - υπηρεσίες του Επιμελητηρίου προς τα μέλη του.
Εισηγητής: Β’ Αντιπρόεδρος κα. Βελώνη Σταματία.

Θέμα 13: Προτάσεις για την δημιουργία εισόδου στο Επιμελητήριο ατόμων με αναπηρία.
Εισηγητής: Β’ Αντιπρόεδρος κα. Βελώνη Σταματία.

Θέμα 14: Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ι. Κατερίνης με θέμα «Σύγχρονη Οργάνωση Αποθήκης» και έγκριση υλοποίησης σεμιναρίων μικρής διάρκειας με θέμα «Οργάνωση και Διαχείριση Αποθήκης».
Εισηγητής: Α’ Αντιπρόεδρος κ. Μάρκος Κουλούμογλου.

Θέμα 15: Πορεία υλοποίησης και έγκριση δράσης του έργου «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας» Δράση 32 (ΤΟΠΣΑ): Διαγωνισμός Αριστείων και βράβευσης νέων επιχειρηματικών ιδεών.
Εισηγητής: Α’ Αντιπρόεδρος κ. Μάρκος Κουλούμογλου.

Θέμα 16: Ορισμός εκπροσώπου σε επιτροπή.
Ορισμός εκπροσώπου στη γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 85 παρ. 3 του Ν.4070/2012.
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 17: Ερωτήσεις - Προτάσεις - Ανακοινώσεις.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ