Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015

Υπογράφτηκε το καταστατικό του «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ» από τα ιδρυτικά του μέλη.


Στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2015 τα ιδρυτικά μέλη του «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ» οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες παραδοσιακών αποστακτήριων Διημέρου (αποστακτήρια τσίπουρου), υπέγραψαν το καταστατικό του σωματίου.
Έτσι φέτος μαζί με την έναρξη της λειτουργίας των παραδοσιακών αποστακτήριων Διημέρου στην Πιερία, οι Αμβυκούχοι Διημέρου ξεκινούν και την υλοποίηση των σκοπών του σωματίου τους.


Οι σκοποί του σωματίου είναι: Η εξασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας του τσίπουρου καθώς και η διαφύλαξη της γνησιότητας και του παραδοσιακού χαρακτήρα της παραγωγής του, που σκοπεύουν στην προστασία των καταναλωτών και παραγωγών. Η εφαρμογή δράσεων, όπως η δυνατότητα της επισκεψιμότητας των παραδοσιακών τους αποστακτηρίων, για την σύνδεση του τουριστικού προϊόντος με το παραδοσιακό τσίπουρο και την ανάδειξη εν γένει όλων των τοπικών προϊόντων. Η καλύτερη γνώση των γευστικών αλλά και ιστορικών ιδιαιτεροτήτων του τσίπουρου, καθώς και η ανάδειξη, διαφύλαξη, υποστήριξη και καταξίωση της πολιτιστικής και γαστρονομικής παράδοσης του τσίπουρου. Επίσης σκοπός του σωματίου είναι η ανάδειξη του σημαντικού ρόλου των κατοίκων της υπαίθρου για τη διατήρηση της πνευματικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς των παραδόσεων και των αξιών μας.
Από τους σκοπούς του σωματίου των αμβυκούχων διημέρου Πιερίας, δεν ξεχάστηκε η προστασία και διαφύλαξη της παραγωγής, τσίπουρου που παράγεται από άλλα φρούτα της περιοχής όπως από κούμαρα, καθώς και η προώθηση, προβολή και ανάδειξη του.

Η προσωρινή διοικούσα επιτροπή του σωματίου, ευχαρίστησε την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας κα. Σοφία Μαυρίδου για τις προσπάθειες που καταβάλει, οι οποίες εξυπηρετούν και προωθούν την προστασία της παραδοσιακής απόσταξης τσίπουρου.