Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Πιερίας ΟΛΥΜΠΟΣ

Το Σωματείο Εργαζομένων Ε.Κ.Α.Β. Πιερίας θα συμμετέχει εκ νέου, στις κινητοποιήσεις που αποφάσισε η Π.Ο.Π.Ε.Κ.Α.Β. στην από 16/10/2015 συνεδρίαση του Δ.Σ. της, όπου αποφασίστηκε ομόφωνα, για δύο (2) τριήμερες κινητοποιήσεις με αποχή από δευτερογενείς μεταφορές (επανεξετάσεις, εξιτήρια) κατά τις παρακάτω ημερομηνίες 18.19.20/11/2015 και 23.24.25/11/2015, με επιπλέον δέσμευση, για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων εάν δεν υπάρξει λύση στα θέματα του διεκδικητικού πλαισίου.


                                Τα θέματα του διεκδικητικού πλαισίου είναι τα παρακάτω:
1.       Προσλήψεις Προσωπικού
2.       Άμεση Ενίσχυση με διασώστες (Επικουρικό Προσωπικό) στις περιοχές που κατακλύζονται από πρόσφυγες
3.       Νέος Οργανισμός του ΕΚΑΒ
4.       Αξιολόγηση προσωπικού όπως προβλέπετε και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ
5.       Προμήθεια – Αγορά Ασθενοφόρων,
6.       Μισθολόγιο – ασφαλιστικό
7.       Πληρωμή εκτός έδρας μετακινήσεων 2014 – 2015, υπερωρίες Δεκεμβρίου 2014.
8.       Ασφάλεια και υγιεινή.

Όλα τα ασθενοφόρα θα εκτελούν ΜΟΝΟ επείγοντα περιστατικά.