Κυριακή, 10 Απριλίου 2016

Η άλλη Ελλάδα. Η Ελλάδα που τιμάει τους ήρωες και δεν ξεχνάει.

Η άλλη Ελλάδα. Η Ελλάδα που τιμάει τους ήρωες και δεν ξεχνάει.

Από τις εκδηλώσεις στο Οχυρό Ιστίμπεη στο Νέο Πετρίτσι Σερρών στα πλαίσια των εκδηλώσεων μνήμης για την Μάχη των Οχυρών στην Γραμμή Μεταξά.