Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Ανοικτή Επιστολή του Χάρη Τζαμακλή προς τους δημάρχους και την Αντιπεριφερειάρχη για την κήρυξη της Πιερίας ως Ζώνης Ελεύθερης από τις συμφωνίες TTIP & CETA

Ανοικτή Επιστολή του Χάρη Τζαμακλή προς τους δημάρχους και την Αντιπεριφερειάρχη για την κήρυξη της Πιερίας ως Ζώνης Ελεύθερης από τις συμφωνίες TTIP & CETA
Έκκληση προς την Αντιπεριφερειάρχη, τους Δημάρχους και τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων των τριών Δήμων της Πιερίας να αναλάβουν πρωτοβουλία και να λάβουν σχετικές αποφάσεις για να κηρυχθεί η Πιερία Ζώνη Ελεύθερη από την Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ε.Ε. (ΤΤΙΡ) και την Περιεκτική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (CETA) μεταξύ Καναδά και Ε.Ε. μεταφέρει με ανοικτή επιστολή ο Χάρης Τζαμακλής.

Ο βουλευτής υποστηρίζει ότι «Οι υπό διαπραγμάτευση διεθνείς εμπορικές συμφωνίες 1. TTIP και 2. CETA αποτελούν την ισχυρότερη μέχρι σήμερα προσπάθεια να επιβληθεί σε παγκόσμιο επίπεδο η πλήρης απελευθέρωση της ασυδοσίας των αγορών και των εταιριών εναντίον των αναγκών των κοινωνιών και της προστασίας της φύσης.
Οι συμφωνίες αυτές θα επηρεάσουν κάθε πτυχή της ζωής μας, ανατρέποντας κατακτήσεις δεκαετιών σε τομείς όπως τα εργασιακά δικαιώματα, η διατροφική ασφάλεια, το δίκαιο για την προστασία του περιβάλλοντος και η δημόσια υγεία».

Ως απάντηση στην έλλειψη διαφάνειας και στη σκανδαλώδη μυστικότητα των διαπραγματεύσεων ένα μεγάλο κίνημα κατά των συμφωνιών αυτών έχει γεννηθεί και καθημερινά γιγαντώνεται στην Ευρώπη. Παραλλήλως, ένα τεράστιο κύμα ανακήρυξης δήμων και περιφερειών σε «Ζώνες Ελεύθερες από την TTIP CETA» έχει ξεκινήσει και απλώνεται ταχύτατα στην Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Χάρης Τζαμακλής υποβάλλει έκκληση προς τους δημάρχους και τα δημοτικά συμβούλια να αναλάβουν πρωτοβουλία και να προκαλέσουν την τοποθέτηση των Συμβουλίων για το θέμα και προς την κ. Αντιπεριφερειάρχη να θέσει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Χάρης Τζαμακλής κλείνει την επιστολή ως εξής: «Οι καιροί ου μενετοί. Η Ευρώπη, η Ελλάδα και η Πιερία θα υποστούν πολλές αρνητικές συνέπειες αν επιβληθούν αυτές οι συμφωνίες. Είναι υποχρέωση όλων μας και ιδιαιτέρως της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να τοποθετηθούμε».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανοικτής επιστολής του Χάρη Τζαμακλή.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς:

1. Την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας κ. Σοφία Μαυρίδου,

2. Τον Δήμαρχο Κατερίνης κ. Σάββα Χιονίδη,

3. Τον Δήμαρχο Δίου – Ολύμπου Πιερίας κ. Κωνσταντίνο Δημόπουλο,

4. Τον Δήμαρχο Πύδνας – Κολινδρού Πιερίας κ. Ευάγγελο Λαγδάρη,

5. Τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων των ανωτέρω Δήμων.

………………..

Θέμα: «Έκκληση προς την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, προς τους Δημάρχους και προς τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων των τριών Δήμων της Πιερίας να αναλάβουν πρωτοβουλία και να λάβουν σχετικές αποφάσεις για να κηρυχθεί η Πιερία Ζώνη Ελεύθερη από την Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ε.Ε. (ΤΤΙΡ) και την Περιεκτική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (CETA) μεταξύ Καναδά και Ε.Ε.

Κυρία Αντιπεριφερειάρχη,

Κύριοι Δήμαρχοι,

Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Οι υπό διαπραγμάτευση διεθνείς εμπορικές συμφωνίες 1. TTIP (Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων) μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ και 2. CETA (Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία) μεταξύ Καναδά και Ε.Ε. αποτελούν την ισχυρότερη μέχρι σήμερα προσπάθεια να επιβληθεί σε παγκόσμιο επίπεδο η πλήρης απελευθέρωση της ασυδοσίας των αγορών και των εταιριών εναντίον των αναγκών των κοινωνιών και της προστασίας της φύσης.

Οι συμφωνίες αυτές θα επηρεάσουν κάθε πτυχή της ζωής μας, ανατρέποντας κατακτήσεις δεκαετιών σε τομείς όπως τα εργασιακά δικαιώματα, η διατροφική ασφάλεια, το δίκαιο για την προστασία του περιβάλλοντος και η δημόσια υγεία. Κάποιοι από τους λόγους που τις καθιστούν απειλή είναι οι ακόλουθοι:

• Ευνοούν χώρες και επιχειρήσεις με μαζική βιομηχανική παραγωγή και είναι καταδικαστικές για χώρες με μικρή παραγωγή, όπως η Ελλάδα, της οποίας απειλείται άμεσα η εγχώρια αγροτική παραγωγή και τα Προϊόντα Ονομαστικής Προέλευσης (ΠΟΠ). Ιδιαιτέρως απειλούν τους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς, οι οποίοι θα αδυνατούν να ανταγωνισθούν τα προϊόντα χαμηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών.

• Απορρυθμίζονται οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές παραγωγής και ελέγχου για τα αγροτικά προϊόντα (γενετικά τροποποιημένα, επεξεργασμένα με επικίνδυνες χημικές μεθόδους κ.λ.π.), γεγονός που δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους για την υγεία των πολιτών.

• Δημιουργείται παράλληλο σύστημα δικαιοσύνης, στο πλαίσιο του οποίου οι πολυεθνικές εταιρίες θα μπορούν να μηνύουν (!!!!) τα κράτη για πρόκληση ζημιών και να απαιτούν αποζημιώσεις, αν θεωρούν ότι παρεμποδίζεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός και η ομαλή διακίνηση των εμπορευμάτων τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι δημιουργείται μηχανισμός διαμεσολάβησης μεταξύ μεγαλοεπενδυτών και κρατών, ο οποίος όχι μόνον πρόκειται να υπερβεί την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, αλλά θα πλήξει με καίριο τρόπο το κράτος δικαίου και το νομικό μας πολιτισμό.

• Απειλούν το περιβάλλον, δεδομένου ότι όχι μόνον πρόκειται να ανοίξουν το δρόμο για την εισαγωγή Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών, αλλά και θα αυξήσουν την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων για μεταφορές πολύ μεγάλων αποστάσεων.

• Στρέφονται κατά της δημοκρατίας, διότι οι πολίτες και οι κυβερνήσεις τους δεν μπορούν να αλλάξουν τα συμφωνηθέντα, για τα οποία θα έχει δεσμευθεί η Ε.Ε.

Με σύμμαχο την άγνοια μεγάλης μερίδας των πολιτών είναι σαφές ότι οι συμφωνίες αυτές προωθούν ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές, που θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του πλανήτη, αλλά και τα συμφέροντα της χώρας μας. Ως απάντηση στην έλλειψη διαφάνειας και στη σκανδαλώδη μυστικότητα των

διαπραγματεύσεων ένα μεγάλο κίνημα κατά των συμφωνιών αυτών έχει γεννηθεί και καθημερινά γιγαντώνεται στην Ευρώπη. Τον περασμένο Οκτώβριο η πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία “STOP TTIP CETA TISA” συγκέντρωσε και παρέδωσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάνω από 3 εκατομμύρια υπογραφές που ζητούσαν το μπλοκάρισμα των συμφωνιών.

Στη Βουλή των Ελλήνων η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να αναδείξει το θέμα στο δημόσιο χώρο με κατάθεση ερωτήσεων προς τα αρμόδια υπουργεία με στόχο την ενημέρωση για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Προσφάτως μια μεγάλη ομάδα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ συνυπογράψαμε επιστολή ανησυχίας προς τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) σχετικά με την Συνολική Συμφωνία Οικονομίας και Εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά (CETA) και την προσωρινή της εφαρμογή. Αντικείμενο αυτής της επιστολής, που συνυπογράφεται από κοινοβουλευτικούς - μέλη όλων των εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ είναι η νομική φύση του κειμένου της CETA και η πιθανή προσωρινή εφαρμογή της, κάτι που θα καθορίσει κατά πόσον τα εθνικά κοινοβούλια θα έχουν λόγο σε αυτήν την πολιτικά ευαίσθητη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά. Οι συνυπογράφοντες υποστηρίζουμε ότι το κείμενο της CETA πρέπει να θεωρείται ως υποκείμενο στη μικτή αρμοδιότητα ΕΕ και κρατών μελών, ώστε τα εθνικά κοινοβούλια να έχουν λόγο και ρόλο και όχι στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ, που αποκλείει κάθε παρεμβατική δυνατότητα των εθνικών κοινοβουλίων.

Παραλλήλως ένα τεράστιο κύμα ανακήρυξης δήμων και περιφερειών σε «Ζώνες Ελεύθερες από την TTIP CETA» έχει ξεκινήσει και απλώνεται ταχύτατα στην Ευρώπη. Δημοτικά Συμβούλια μεγάλων δήμων, όπως του Άμστερνταμ στην Ολλανδία και του Μπίρμινχαμ στην Αγγλία, πόλεις και περιφέρειες στην Αυστρία, στη Γερμανία, στην Ισπανία, στην Ιρλανδία, στο Βέλγιο και αλλού κηρύσσουν τις περιοχές τους και τις πόλεις TTIP FREE ZONES. Εμβληματικής σημασίας είναι η απόφαση του Δήμου Βαρκελώνης να ανακηρύξει την πόλη «Ζώνη Ελεύθερη από την TTIP και τη CETA» καθώς και η διοργάνωση της ιστορικής Συνάντησης των Ευρωπαίων Δημάρχων που
πραγματοποιήθηκε στην πόλη αυτή στις 21 και 22 Απριλίου 2016 για τη δημιουργία του Δικτύου Δήμων Ελεύθερων Ζωνών από τις Συμφωνίες.

Στη χώρα μας μέχρι πρότινος η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν είχε αντιδράσει στις διατλαντικές συμφωνίες. Αυτό αλλάζει ραγδαίως, δεδομένου ότι ήδη οι πρώτοι δήμοι που ανακηρύχθηκαν ως Ελεύθερες Ζώνες με αποφάσεις των Συμβουλίων τους μέχρι τώρα είναι: Αιγάλεω, Κέρκυρας, Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας, Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Λευκάδας, Θεσσαλονίκης, Χαλανδρίου, Ηρακλείου Κρήτης και από τις δεκατρείς Περιφέρειες η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Με την παρούσα ανοικτή επιστολή μου προς τους τρεις Δήμους υποβάλλω έκκληση να αναλάβετε πρωτοβουλία και να προκαλέσετε την τοποθέτηση των Συμβουλίων για το θέμα. Ομοίως υποβάλλω έκκληση προς την κ. Αντιπεριφερειάρχη να θέσει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι καιροί ου μενετοί. Η Ευρώπη, η Ελλάδα και η Πιερία θα υποστούν πολλές αρνητικές συνέπειες αν επιβληθούν αυτές οι συμφωνίες. Είναι υποχρέωση όλων μας και ιδιαιτέρως της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να τοποθετηθούμε.

Κατερίνη 29-6-2016
Με εκτίμηση,
Χαρίλαος Τζαμακλής
Βουλευτής Πιερίας ΣΥΡΙΖΑ