Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Ενημερωτικό δελτίο των Αιρετών στο ΠΥΣΔΕ Πιερίας Μπουλούμη Δ. και Βαρδακώστα Γ.


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Θέμα: Συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 05-09-2016
είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: Ακρόαση 5 εκπαιδευτικών προκειμένου να εξηγήσουν τα αιτήματά τους.

Θέμα 2ο: Υπολογισμός των νέων λειτουργικών αναγκών και αποστολή τους προς την περιφέρεια, προκειμένου να υλοποιηθούν προσλήψεις αναπληρωτών.

Θέμα 3ο: Εξέταση δύο ενστάσεων-αιτήσεων εκπαιδευτικών. Η μία ικανοποιήθηκε εν μέρει και μάλιστα ομόφωνα 4:0 (ο υποφαινόμενος αποσύρθηκε από το συμβούλιο κατά την εξέτασή της, για ηθικούς λόγους, λόγω συγγένειας με την ενιστάμενη). Η άλλη απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία 3:1 μειοψηφούντος του προέδρου (ο υποφαινόμενος αποσύρθηκε από το συμβούλιο κατά την εξέτασή της, για ηθικούς λόγους, επειδή ο ενιστάμενος ήταν συνυποψήφιός μου στο ψηφοδέλτιο της ΚΕΕ).

Θέμα 4ο: Ικανοποιήθηκαν ομόφωνα τρεις (3) αιτήσεις απόσπασης για εξαιρετικούς λόγους για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

Θέμα 5ο: Υπολογίστηκαν τα λειτουργικά κενά σε ΣΜΕΑΕ και τμήματα ένταξης, προκειμένου να γίνουν προσλήψεις αναπληρωτών.


ΤΕΕ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΕΕΕΚ
ΠΕ 03                                -1 κενό
ΠΕ 02                          -1 κενό
ΠΕ06                                 -1
ΠΕ 03                         -34 ώρες
ΠΕ 04.01                           -1
ΠΕ 08                           -1 κενό
ΠΕ 04.02                           -1
ΠΕ 10                           -1
ΠΕ 18.13                           -1
ΠΕ 14.05                     -1
ΠΕ 14.04                           -1
ΠΕ 15                          -2
ΠΕ 19- 20                          -1         
ΠΕ 16.01                     -1

ΠΕ 18.12                     -2

ΠΕ 18.24                     -1

ΠΕ 18.35                     -2

ΠΕ 18.36                     -1


Παρατήρηση:

Επίσης θα λειτουργήσουν 6 τμήματα ένταξης στα παρακάτω Γυμνάσια:

6ο, 7ο, Κορινού, Περίστασης, Κ. Μηλιάς και Κονταριώτισσας με τις εξής ανάγκες: ΠΕ 02 -96 ώρες

ΠΕ 03 -41 ώρες

ΠΕ 04 -35 ώρες

Θέμα 6ο: Υπολογισμός κενών – πλεονασμάτων (υπεραριθμιών) των τεχνικών ειδικοτήτων και ΠΕ19-20 στα ΕΠΑΛ:

Ενόψει της διενέργειας των αποσπάσεων-τοποθετήσεων των λειτουργικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών των τεχνικών ειδικοτήτων Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ19-20 των ΕΠΑΛ, σας ανακοινώνουμε τον πίνακα λειτουργικών κενών-πλεονασμάτων και καλούνται οι εκπαιδευτικοί όπου στην σχολική μονάδα και στην ειδικότητά τους, εμφανίζεται λειτουργικό πλεόνασμα, να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο( pysde@dide.pie.sch.gr) ή με φαξ (2351049910), με την οποία θα δηλώνουν εάν επιθυμούν να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως Τετάρτη 07-09-2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00 π.μ

Η αίτηση απόσπασης των λειτουργικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών με τις προτιμήσεις τους θα υποβληθεί από Τετάρτη 07-09-2016 μετά τον χαρακτηρισμό τους από την συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Πιερίας που θα συγκληθεί την Τετάρτη στις 11 π.μ. έως Πέμπτη 08-09-2016.


Σχολική Μονάδα
ΚΛΑΔΟΣ
Λειτουργικά Πλεονάσματα

1ο  ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΕ12.10 ΦΥΣΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
+2
1ο  ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΕ12,17, ΤΕ01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
+1
1ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΕ12,17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
+1
1ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΕ19-20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
+2
1ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΕ18 ΓΡΑΦ. ΤΕΧΝ.-ΓΡΑΦΙΣΤ.-
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-
ΣΥΝΤΗΡ. ΕΡΓ. ΤΕΧΝ. & ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

+1
1ο  ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΕ12, 17 ΤΕ01 ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.-ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-
ΤΟΠΟΓΡ.-ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
+1
1ο  ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΕ12, 17, 18 ΤΕ01 ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧ.-ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
-ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ ΤΕΙ ΚΑΤΕΕ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
+1
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΕ12,17, ΤΕ01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
+1
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΕ12, 17 ΤΕ01 ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.-ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-
ΤΟΠΟΓΡ.-ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
+1
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΕ12,17, ΤΕ01 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
+2
2ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΕ12.02
+1
5ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΕ12.01
+1
ΓΕΛ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΠΕ12.02
+1Προσοχή: Η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων - δηλώσεων με τις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών για απόσπαση οργανικά, λειτουργικά υπεραρίθμων, για προσωρινή τοποθέτηση και για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ θα καθοριστεί σε επόμενη ανακοίνωση, μετά την ονομασία των λειτουργικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ

Σχολική Μονάδα
ΚΛΑΔΟΣ
Λειτουργικά Κενά

2ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΕ18.33
-1 (-13 ΩΡΕΣ)
ΓΕΛ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΠΕ19-20
-1 (-12 ΩΡΕΣ)
ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΠΕ17.04,08
-1 (-12 ΩΡΕΣ)
1ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΕ14.03
-1 (-23 ΩΡΕΣ)
1ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ              
ΠΕ18.04
-1 (-21 ΩΡΕΣ)
1ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΕ18.10 Ή ΠΕ18.33
-1 (-25 ΩΡΕΣ)
1ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΕ18.25
-1 (-21 ΩΡΕΣ)
1ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΤΕ01.19
-1 (-14 ΩΡΕΣ)
3ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΠΕ12,14,17,18)
-1 (-12 ΩΡΕΣ)
4ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΠΕ12,14,17,18)
-1 (-14 ΩΡΕΣ)
7ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΠΕ12,14,17,18)
-1 (-19 ΩΡΕΣ)Παρατήρηση: Στην επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση της Τετάρτης θα χαρακτηριστούν (ονομαστούν) οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί των τεχνικών ειδικοτήτων


ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
αιρετό τακτικό μέλος
αιρετό αναπληρ. μέλος
του ΠΥΣΔΕ
του ΠΥΣΔΕ
τηλ. 6940044993
τηλ. 6930478469