Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Καθαρισμός Καναλιών στο Βαρικό Λιτοχώρου


Καθαρισμός Καναλιών στο Βαρικό Λιτοχώρου
Συνεχίζονται εντατικά οι εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης της κοίτης των κεντρικών καναλιών Λαζονίκου και Ξυλογέφυρο, μαζί με τα παρακάναλά τους, στην αγροτική περιοχή Βαρικού Λιτοχώρου από τα συνεργεία του Δήμου Δίου – Ολύμπου, υπό την «επίβλεψη» του Δημάρχου Κώστα Δημόπουλου.

Τα κανάλια αυτά είχαν κατασκευαστεί τη δεκαετία του 1960 και οι τελευταίες παρεμβάσεις έγιναν πριν από 30 χρόνια τουλάχιστον.

Ειδικότερα οι εγγειοβελτιωτικές εργασίες αφορούσαν στην απομάκρυνση της άγριας φυτικής βλάστησης που αναπτύχθηκε στις όχθες και στα πρανή των καναλιών και στην αφαίρεση φερτών υλικών σε συνολικό μήκος 4,5 χιλιομέτρων, που είχαν περιορίσει σημαντικά το βάθος της κοίτης τους, καθιστώντας έτσι τα κανάλια λειτουργικά, απομακρύνοντας το ενδεχόμενο της υπερχείλισης σε περίπτωση θεομηνίας.

Οι αγρότες του Βαρικού υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό τις εργασίες αυτές της δημοτικής αρχής, αφού ικανοποιήθηκε ένα χρονίζον αίτημά τους, δεδομένου ότι οι περιουσίες τους ήταν εκτεθειμένες στον κίνδυνο, με αυξημένες πιθανότητες να υποστούν ανεπανόρθωτη ζημιά από τις πλημμύρες που μπορεί να προκαλέσουν ακραία καιρικά φαινόμενα.

Οι εργασίες καθαρισμού των καναλιών θα συνεχιστούν σε όλη την περιοχή εντός του 2017, αφού έχουν εξασφαλιστεί οι σχετικοί πόροι με τον νέο προϋπολογισμό.

Λιτόχωρο, 30 Νοεμβρίου 2016.-
Το Γραφείο Τύπου και Ενημέρωσης