Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017

Διακοπή μαθημάτων στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Πύδνας Κολινδρού λόγω εκτάκτων συνθηκών.

 Διακοπή μαθημάτων στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Πύδνας Κολινδρού λόγω εκτάκτων συνθηκών.
Ο Δήμαρχος Πύδνας Κολινδρού με την αριθ. 10/2017 (ΑΔΑ: Φ9ΕΛΩ1Π-ΥΜ7) απόφασή του, αποφάσισε την διακοπή των μαθημάτων των σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης και της Β/θμιας Εκπαίδευσης όπως επίσης και των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Πύδνας Κολινδρού στις 9-1-2017 και 10-1-2017 λόγω εκτάκτων συνθηκών, που δημιουργήθηκαν από το πολικό ψύχος λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών κάτω των -13οC που επικρατούν στο Δήμο και των προβλημάτων που δημιουργούνται στην μετακίνηση και των μαθητών συνεπεία αυτών.


Να δικαιολογηθούν οι απουσίες των μαθητών των πρώτων ωρών ακόμη και ολόκληρης της ημέρας που μετακινούνται με λεωφορεία από όλο τον Δήμο προς άλλους Δήμους (π.χ. Κατερίνη, Θεσσαλονίκη κ.λ.π.) λόγω του πολικού ψύχους αλλά και μη προσέλευσης των λεωφορείων μετακίνησης των μαθητών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ