Κυριακή, 2 Ιουλίου 2017

Καλημέρα Κατερίνη, καλημέρα Πιερία. Κυριακή σήμερα 2 Ιουλίου 2017

Καλημέρα Κατερίνη, καλημέρα Πιερία. Κυριακή σήμερα 2 Ιουλίου 2017