Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017

Ευχαριστίες 1ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης

Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο κ. Σάββα Χιονίδη και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κατερίνης, για την κατασκευή στεγάστρου στην είσοδο του κτηρίου. Έργο που θα διευκολύνει πολύ τη σχολική ζωή και την ασφαλέστερη πρόσβαση των μαθητών/τριών του Σχολείου μας.

Η Διευθύντρια, ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης