Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Καλημέρα Κατερίνη, καλημέρα Πιερία. Τρίτη σήμερα 12 Δεκεμβρίου 2017

Καλημέρα Κατερίνη, καλημέρα Πιερία. Τρίτη σήμερα 12 Δεκεμβρίου 2017