Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019

ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης, με την υπ’ αριθμόν 33/2019 απόφαση του Δ.Σ., εγκρίνει τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών...

σύμφωνα με τον Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017) άρθρο 5 παράγραφος 2Θ. Το πλαίσιο υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών της ΔΕΥΑΚ αφορά:

• τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και σε 60 δόσεις

• με την αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση καταβάλλεται και η πρώτη δόση

• οι δόσεις είναι ισόποσες και μηνιαίες

• ελάχιστο ποσό δόσης 30,00 €

• στη ρύθμιση δύναται να υπαχθούν και οφειλέτες των οποίων οι προγενέστεροι διακανονισμοί τους έχουν ακυρωθεί.

Επίσης, οι ευνοϊκές προϋποθέσεις ένταξης στην ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι η διαγραφή των προσαυξήσεων στις εξής περιπτώσεις:

• της εφάπαξ καταβολής του συνόλου της οφειλής, διαγραφή 90% των προσαυξήσεων

• σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ένταξης στη ρύθμιση και εφόσον αυτή τηρηθεί σύμφωνα με τα ως άνω προβλεπόμενα, διαγραφή 50% των προσαυξήσεων.

Η ρύθμιση της οφειλής ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ, με αποτέλεσμα την υποχρεωτική καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δυο (2) συνεχόμενες δόσεις και

• εάν δεν εξοφλούνται οι τρέχοντες λογαριασμοί.

Ημερομηνία έναρξης αιτήσεων υπαγωγής στην ρύθμιση είναι από την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 έως και τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 .

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2351045309 & 2351045327.