Κυριακή, 28 Απριλίου 2019

"Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ" - Εκδήλωση την Κυριακή 12 Μαΐου 2019