Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2019

Γιορτάζουν σήμερα 15 Αυγούστου:

ΜΑΡΙΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
ΜΑΡΙΝΙΚΗ
ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΜΕΛΑ