Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2020

Κύρου Ανάβασις του Ξενοφών - Η Κάθοδος των Μυρίων. "Θάλαττα! Θάλαττα!"

Ο Ξενοφώντας συμμετείχε στην εκστρατεία που οργάνωσε ο Κύρος για να πάρει την εξουσία από τον αδερφό του Αρταξέρξη Β΄.

Το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα αποτελούνταν από 13.000 (Μύριοι) μισθοφόρους από διάφορες περιοχές.

  Στη μάχη όμως που έγινε στα Κούναξα ο Κύρος σκοτώνεται και ο Ξενοφώντας αναλαμβάνει να οδηγήσει τους Έλληνες πίσω στην πατρίδα μέσω του Εύξεινου Πόντου, του Βυζαντίου με κατάληξη τα παράλια του Αιγαίου.

*Το ελληνικό στράτευμα πάντως στην Μάχη στα Κούναξα ήταν ανίκητο διαλύοντας τους Πέρσες αντίπαλους του.

Όλα τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο έργο του Ξενοφών "Κύρου Ανάβασις" όπως και η "Κάθοδος των Μυρίων".

Όταν οι "Μύριοι" μετά τις περιπέτειες και τις κακουχίες αντίκρισαν για πρώτη φορά την Μαύρη Θάλασσα αναφώνησαν το ιστορικό : «Θάλαττα! Θάλαττα!».

Γράφει ο Ξενοφών: «Επεί δε πάντες αφίκοντο επί το άκρον τού όρους, ενταύθα περιέβαλλον αλλήλους και στρατηγούς και λοχαγούς δακρύοντες». Τότε, στρατιώτες, λοχαγοί και στρατηγοί από την κορυφή του βουνού βλέποντας την θάλασσα, αγκαλιάστηκαν και έκλαιγαν από συγκίνηση..