Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

Καταργούνται από τον Δήμο Κατερίνης, όλες οι θέσεις στάθμευσης που είχαν παραχωρηθεί στις σχολές οδηγών.

Με απόφαση της (κατά πλειοψηφία) η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κατερίνης, καταργεί όλες τις θέσεις στάθμευσης που είχαν παραχωρηθεί στις σχολές οδηγών στην πόλη μας.


➤ Διαβάστε την απόφαση και το αιτιολογικό:

Όλες οι θέσεις στάθμευσης που έχουν παραχωρηθεί στις σχολές οδηγών να καταργηθούν - ανακληθούν, αφ` ενός μεν διότι δεν προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ. αφ` ετέρου δε, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα έλλειψης θέσεων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. Επίσης παρατηρήθηκε ότι τις περισσότερες ώρες οι θέσεις δεσμεύονται χωρίς να χρησιμοποιούνται (διότι το όχημα που σταθμεύει εκεί χρησιμοποιείται για μάθημα οδήγησης).