Κυριακή, 22 Μαρτίου 2020

Αυτά είναι τα έντυπα βεβαιώσεων για τις μετακινήσεις των πολιτών

➤ Βεβαίωση Κατ' Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών➤ Βεβαίωση Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εργαζόμενου*Τις βεβαιώσεις και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τις βρείτε εδώ: https://forma.gov.gr/